Löst gods i trygga händer
Nordic Bulkers har sitt ursprung i ASG men är sedan 1992 ett eget bolag som sysslar med internationella bulktransporter, det vill säga emballagelösa transporter. Jan Lindroth var med redan under ASG-tiden och har funnits i verksamheten sedan 1975. Sedan lång tid tillbaka är han ansvarig för industri- och livsmedeltransporter inom Nordic Bulkers.
Jan sitter i Stockholm, men företagets huvudkontor finns i Göteborg. Dessutom finns enheter i Ystad och Oxelösund. Att Nordic Bulkers är representerade vid kuststäder är ingen slump, eftersom de transporterar mycket av godset sjövägen.
- Vi sysslar med intermodala transporter; vi flyttar alltså godset mellan olika transportsätt som lämpar sig från det att vi hämtar till det att vi lämnar godset. Det kan vara både sjö, järnväg och land under en och samma transport, säger Jan.
Exempel på bulkgods som Nordic Bulkers fraktar är cement, gips, stärkelse och livsmedel av olika slag. Bland kunderna finns flera internationella koncerner och transporterna sker alltid över landsgränser, huvudsakligen inom Europa. Stora bulkflöden utgår från Benelux-länderna och England, men man fraktar också stora mängder gods till och från Spanien, Italien, Polen och Kroatien.
- Vi är ledande i Sverige inom bulktransporter och har varit pådrivande inom flera områden, exempelvis var vi tidigt ute med spårbarhet av allt vårt gods och har också länge sett till att alla våra containrar plomberas och dokumenteras för att kunna garantera säkerheten under transporten, berättar Jan.

Genom sin goda marknadskännedom och långa erfarenhet kan Nordic Bulkers tipsa sina kunder om alternativa leverantörer och smidigare fraktsätt. En styrka är också att man tar ansvar för hela transporten, även för mindre kunder, vilket inte är så vanligt i branschen.
- Vi har ett helhetsåtagande och tar ansvar från det att bulkgodset hämtas, via hantering och transport till slutleveransen, förklarar Jan.Nordic Bulkers

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0705-27 94 80


Email:
jan.lindroth@nordic-bulkers.se

Hemsida:
www.nordic-bulkers.se

| 13 SENASTE FÖRETAGEN